Rendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.hu
Rendhagyó töriórák a...
Kistelekjárás.hu2020.10.19
Rendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.huRendhagyó töriórák az ÁFG-ben - 2020.10.19 Kistelekjárás.hu
Piacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor Attila
Piacbővítés Kistelek...
Sándor Attila2020.10.13
Piacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor AttilaPiacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor AttilaPiacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor AttilaPiacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor AttilaPiacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor AttilaPiacbővítés Kisteleken, 2020 október - 2020.10.13 Sándor Attila
KISTELEKI ONLINE PROGRAMNAPTÁR
Még több esemény...

Vendégtoll - A tanító vagy a tan
Sándor Attila
2014.03.13.A hitet, a lelkiismereti meggyőződést nem lehet keretek közé szorítani, mint a nyelvtant vagy a mértant

Vendégtoll, azaz egy rovat a külsős írók számára, azért, hogy bárki leírhassa a véleményét. Nem amolyan levelezgetős-üzengetős szájkarate, hanem mondjuk ilyenA tanító vagy a tan


Nyelvtan. Mértan. Hittan.  Szabályok, módszerek, melyek keretei közé az első két tárgy elemei beszoríthatók. Ahol a tanító személye kevésbé fontos, a tanulnivalóhoz képest. Az első két tárgytól nem függ az ember örök élete.

Ám mi van a hittannal?

Ma Magyarországon az általános iskolákban kötelező jelleggel biztosítani kell a hit vagy az erkölcsös élet tanítását, még inkább összekuszálva a pedagógusok munkáját. Pedig ez kívülről irányítva nem sok eredménnyel jár. Habár közvetlen nyomásgyakorlás nincs az állam részéről az egyénre, ez mégiscsak megtörténik bújtatott módon.

Hiszen, aki komolyan veszi ezt, és nem felel meg számára egyik alternatíva sem (sem az erkölcstan sem a ”felkínált” egyházak ajánlata), annak jelenleg  nincs lehetősége saját  berkein belül megoldani ezt a dolgot, illetve legjobb esetben marad az erkölcstan.

Más okokat kell látni e mögött. Az állam hosszú távon partneri viszonyt kezdeményezett a történelminek kinyilvánított egyházakkal egy szövetségi rendszer kezdő lépéseként. A történelem sajnos bebizonyította, hogy egy ilyen folyamatnak, amikor az egyház és állam összefonódik nagyon rossz következményei lesznek a lelkiismereti és vallásszabadságra nézve.

Emellett a modern protestáns egyházak egyre inkább behódolnak Rómának az ökomenikus (oikumene görög szó jelentése : az egész  lakott föld) kapcsolatok révén, észrevétlenül feladva saját identitásukat, ami eddigi tanbeli sajátosságaik elvesztésével jár.

A hitet, a lelkiismereti meggyőződést nem lehet keretek közé szorítani, mint a nyelvtant vagy a mértant. Nem lehet módszerekkel elsajátítani és a tanító személye - Jézus Krisztus és az Ő igazsága – fontosabb, mint maga a tanítás.

Sokan szeretnék Őt kiiktatni ebből állítólagos képviselői közül és magát a tanítóhivatalt előrébb helyezni.

A hit nem tanulható állami irányítás mellett, a hit ajándék Isten részéről, amit vagy elfogadunk, vagy elutasítunk.

A hit szó magyarul annyit tesz: rábízni magunkat valakire, megbízni benne, teljes mértékben, abban, hogy amit tesz és állít az igazság. Majd ehhez igazítani életemet és lelkiismeretemet.

Mivel Isten a Biblia szerint azt szeretné, hogy ne érdekből vagy félelemből kövessük, hanem szeretetből. Megértve azt, amit tett értünk azért, hogy most egyáltalán élhessünk. Ezért egyetlen fiának meg kellett halni minden egyes emberért. Ennyire szeret bennünket.

Igazi apa gyermek kapcsolat ez.

Egy apa az igazságot tanítja gyermekének és a gyermek, a szeretetre alapuló bizalmi kapcsolatukon keresztül megbízik benne és elfogadja az igazságot. Szeretet nincs igazság nélkül. Ezért van óriási felelőssége mindenkinek, aki arra tanítja gyermekét, hogy Jézus él (az orvostudományi ismereteink ellenére), hogy szeret és testvérének tekint bennünket, de emellett  hamarosan igazságot szolgáltat, mikor visszatér  a Földre, méltányosan, az igazsághoz való hozzáállása alapján.

Kedves Szülő akarod, hogy gyermeked igazán megértse ezt anélkül, hogy te is meggyőződnél róla mit is tanul valójában? Ez nem játék, nem fakultáció, ez ti a közös jövőbeni életeteket is meghatározza.

Kereszténységre nevelne az ország, sőt keresztény értékekre hivatkoznak politikusaink. Pedig ilyen önmagában nem létezik. Keresztény Magyarország nem létezett és nem is fog létezni sohasem. Ilyenről szó sincs a Bibliában, csak Krisztus követőiről. Krisztus igazsága nélkül egyszerűen nincs kereszténység: „Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról.” (Jn18,37)

A Biblia ismerete műveltségi kérdéssé „alacsonyodott”.

Ha valaki a Bibliát olvassa, rájön, - ha igazán őszintén és alázattal teszi ezt - hogy Isten gondolkodni tanít, mégpedig arra, hogy vegyük észre, semmit nem tudunk magunkról, és a világról, de nagyon meg vagyunk elégedve magunkkal. Azt szeretné, hogy megtanuljunk emberré válni, a szó legnemesebb értelmében. Ennek a jellemnek az elérése a cél gyermekeink számára is.

Költőnk, Weöres Sándor is hasonlóképpen látta ezt: „Szerintem csak egyetlen ember létezik és ez Jézus. A többi ember annyiban van vagy nincs, amennyire Jézussal azonos, vagy nem azonos…”

Gyugel Róbert